Xəbərlər


8 Mart

“Hörmətli xanımlar!
Əziz analar və bacılar!
Sizi Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə cansağlığı, səadət və müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.